ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางของอาเซียน

ผู้นำระดับโลกด้านการจัดนิทรรศการและการจัดการประชุมได้จัดงาน ซึ่งเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านสุขอนามัยที่ไม่ทอและใช้แล้วทิ้งซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงาน 200 รายจาก 14 ประเทศ ANDTEX 2019 จะได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสถาบันสิ่งทอแห่งประเทศไทยสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยมนุษย์ไทยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแห่งชาติศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานนี้จะได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติจากสมาคมผ้าไม่ทอเอเชีย, สมาคมนิปปอน Non-wovens, สหกรณ์อุตสาหกรรมผ้าไม่ทอเกาหลี, สมาคมผ้าไม่ทออินโดนีเซีย, สมาคมอุตสาหกรรมผ้าไม่ทอไต้หวันและสมาคมผ้าไม่ทอฮ่องกง นิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคมที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค